ROM InWest

Voor ROM InWest (voorheen: Invest MRA) is aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem negatieve parameters. In het reguliere scenario zijn de onderliggende fondsen revolverend en komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt. Hiervan uitgaand houden we rekening met een risico van 15% van € 370.000 (=€ 55.500). Het toegezegde bedrag is nog niet geheel gestort en wordt in delen opgevraagd tot het voornoemde maximum van € 370.000.

Het risicobedrag is maximaal € 370.000, risicoklasse 1, kans 10%, incidenteel, derhalve € 56.000.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf