Stichting RIJK

Stichting RIJK

Vestigingsplaats:

Heemstede

Soort verbonden partij:

Stichting

Bestuurlijk belang:

De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.

Deelnemers:

16

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daarnaast wordt inkoop als instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een stichting, die op initiatief van acht participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2023 wordt uitgegaan van 16 deelnemende gemeenten.

Relatie met het programma:

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Ontwikkelingen 2023:

Geen specifieke ontwikkelingen; de bijdrage wordt begroot op € 141.908.

Risico's:

Uitgaande van de rekening 2021 en begroting 2023 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland RIJK

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Concept Begroting 2023

142

2022

Begroting 2022

142

-

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf