Kredietrisico

Kredietrisico’s bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan de orde. De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan de Woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland en particulieren). De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt.

Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf