Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Vestigingsplaats:

Amstelveen

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Portefeuillehouder Financiën (lid van het bestuur)

Deelnemers:

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten en -regels.

Relatie met het programma:

Bestuur, dienstverlening en veiligheid; Financien

Ontwikkelingen 2023:

Er worden in 2023 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.

Risico's:

Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie zijn de waarborgen voor de voortgang en kwetsbaarheid verbeterd.

Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

315

2022

Begroting 2022

308

-

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf