Open einderegelingen WMO

Wmo

Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot overschrijding van het in de begroting opgenomen budget. Met name bij de kosten van woningaanpassingen zou dat om relatief grote bedragen kunnen gaan. Voor de berekening van het weerstandsvermogen gaan wij er vanuit dat er eens in de vijf jaar sprake kan zijn van een overschrijding van het beschikbare budget.

Er vloeien nieuwe tarieven voort bij de afronding van twee aanbestedingen (woningaanpassingen, begeleiding en dagbesteding) in 2023. Vanwege de inflatie verwachten wij een behoorlijke kostenstijging bij de overeenkomst ten behoeve van de woningaanpassingen. Daarnaast verwachten wij vanwege de inflatie van meerdere aanbieders/leveranciers verzoeken om de tarieven bij de lopende overeenkomsten van de maatwerkvoorzieningen met een hogere tarief te indexeren dan contractueel is afgesproken. Wij moeten als gemeente reële tarieven hanteren conform de AMvB Reële prijs Wmo 2015.

Het risicobedrag is € 250.000 (klasse 2, 30% kans, incidenteel (€ 75.000)).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf