Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

  • Communicatiebeleidsplan

  • Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012

  • Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013

  • Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015

  • Visie Dienstverlening OA 2010-2015

Verordeningen

  • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010

  • Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf