Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De volgende tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie.

Netto schuldquote

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Netto schuldquote
(exclusief verstrekte leningen)

-18,1%

-9,1%

8,8%

30,6%

36,3%

63,3%

Netto schuldquote
(inclusief verstrekte leningen)

-18,1%

-8,4%

9,7%

31,4%

37,0%

64,0%

Vanaf 2023 neemt het Financieringstekort toe en zal de gemeente Ouder-Amstel langlopende geldleningen moeten aantrekken. Dit komt onder andere door de investeringen in (Brede)scholen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf