Stand van zaken

In 2019 is het Wegenbeheerplan vastgesteld door de raad. De planning voor planmatig onderhoud wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties. Om het dagelijks onderhoud goed uit te kunnen voeren is structureel extra budget vrijgemaakt.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf