Gemeentefinanciering

De gemeente hanteert het omslagstelsel. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. De omslagrente wordt toegerekend aan de taakvelden en verdeeld op basis van de boekwaarde van vaste activa per 1 januari van enig jaar.

De gemeentelijke activiteiten worden voornamelijk met eigen middelen gefinancierd.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf