Werk, Inkomen en Participatie

Werk en inkomen verleent aan mensen die het nodig hebben, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. Ook verleent zij bijstand aan mensen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Via het minimabeleid worden inwoners ondersteund die een minimum inkomen hebben zodat zij kunnen deelnemen aan sport en maatschappelijke activiteiten. Daarbij voeren we een proactief opleidings- en arbeidsmarktbeleid opgepakt vanuit de MRA.

Portefeuillehouder

Wethouder J. de Maa

  • Arbeidsmarktbeleid

  • Inkomensvoorzieningen

  • Minimabeleid

  • Asielzoekersbeleid/inburgering

  • Kwijtscheldingsbeleid

  • Maatschappelijke dienstverlening

  • Schuldhulpverlening

  • Sociale Werkvoorziening en Volwasseneneducatie

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf