EMU saldo

EMU Saldo
bedrag x € 1.000

2023

2024

2025

2026

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-350

955

2.366

-77

2

Mutatie (im)materiele vaste activa

-/-

4.928

8.450

1.711

10.066

3

Mutatie voorzieningen

+/+

-548

-455

-408

-354

4

Mutatie voorraaden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-/-

-

-

-

-

5

Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA

-/-

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

-5.826

-7.950

248

-10.498

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf