Indicatoren Sport, Gezondheid en Cultuur

Doel

Indicator

Perio de

OuderAmstel

NL

Bron

Streef cijfer

Toegankelijkheid van sport ondersteunen

Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, ten opzicht van het totaal aantal inwoners.

2016

43,5%

48,7%

GGD gezondheids-monitor

41%

Stimuleren van bewegen

Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de beweegnorm voldoet.

2020

55%

50%

GGD gezondheids-monitor

57%

Stimuleren van bewegen

Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat minimaal 1x per week sport

2020

61%

51%

GGD gezondheids-monitor

61%

Stimuleren van bewegen

Het aantal inwoners dat lid is van een of meedere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners.

2018

35%

24,9%

KISS-rapportage

35%

Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen

Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid.

2018

70%

75%

VNG Burgerpeiling

75%

Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen

Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid.

2018

59%

63%

VNG Burgerpeiling

63%

Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen

Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente.

2022

3

nvt

Ouder-Amstel

3

Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat

Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.

2022

2,43

nvt

Ouder-Amstel

2,43

Stimuleren van een cultureel klimaat

Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.

2022

5

nvt

Ouder-Amstel

5

Doel

Indicator

Bron Gezondheidsmonitor 2016 - 2020

Streefcijfer

Stimuleren bewegen

  • Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt.

  • Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt.

68%- 55%

80%- 56%

=/>2016

Voorkomen overgewicht

  • Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel.

  • Percentage obesitas bij Jeugd in Duivendrecht.

11%- 9%

15%- 13%

Verla-gen

Vermindering roken

  • Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel

  • Precentage jongeren dat ooit gerookt heeft

16%- 13%

21%- 13%

10% 0%

Vermindering alcoholgebruik

  • Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt.

  • Het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol gedronken heeft in Ouder-Amstel.

14% - 14%

25% - 10%

12%
0%

Vermindering psychische klachten

  • Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten.

  • Sociaal emotionele problemen bij jongeren.

35%- 37%

7%- 8%

28%
5%

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf