Economie en Toerisme

Met het goed bewaarde cultureel erfgoed, een rijke historie, het museum, trekker Beth Haim en de ligging aan de Amstel is Ouderkerk aan de Amstel een ‘sterk merk’ voor het uitbouwen van de toeristische-recreatieve potentie.

In de kernen moet een passend voorzieningen- en winkelaanbod te zijn voor eigen inwoners (en in Ouderkerk aan de Amstel ook voor toeristen). Kernaspecten zijn: faciliterende en stimulerende rol voor de gemeente, veel ruimte voor ondernemers en inwoners met goede initiatieven en kwaliteitsverbetering dorpscentrum zowel voor onze inwoners en om meer bezoekers te trekken. Er is aandacht voor een eerlijk speelveld tussen winkeliers en standplaatshouders. Om die reden is een herijking voorzien van het standplaatsenbeleid en de eventuele instelling van een precarioverordening voor het gebruik van de openbare ruimte. Initiatieven van ondernemers en collectieven onder andere voor evenementen, KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) en het organiserend vermogen kunnen beperkt worden ondersteund na instelling van een ondernemersfonds. Dit leidt tot hogere inkomsten en hogere uitgaven.

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

  • Toerisme

  • Recreatie

  • Economisch beleid

  • Bedrijvigheid

  • Bedrijvencontacten

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf