Rampen en calamiteiten

Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente dan zelf ook te maken kan krijgen met omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden. 

Het risicobedrag is ingedeeld in klasse 1, kans 10%, met een onwaarschijnlijke kans van < 1 keer per 10 jaar; incidenteel (€ 250.000).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf