Beleidskader

 • Gemeentewet

 • Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)

 • Aanbestedingswet en eigen inkoopbeleid

 • CAR/UWO

 • Wet Open Overheid

 • FIDO

 • Regeling RUDDO

 • Treasury statuut

 • Activabeleid

 • Reserves en Voorzieningen

 • Financiële Verordening

 • Controleverordening

 • Communicatiebeleidsplan

 • Juridisch raamwerk inkoop- en aanbesteding 2021

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf