Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisaties in staat stellen duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het ‘in control’ zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen.

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken wordt voor Ouder-Amstel vooral door de organisatie Duo+ uitgevoerd en is erop gericht om de organisatie van Duo+, in relatie tot die van de gemeente, steeds beter neer te zetten. De administratieve en overige beheersprocessen worden zo efficiënt en doelmatig mogelijk vormgegeven. Het uiteindelijke doel is een bedrijfsvoering met een hoge kwaliteit, een beperking van de kosten (‘beter voor minder’) en een verminderde kwetsbaarheid.

Voor de practische ontwikkelingen op alle aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar Programma 4, Bedrijfsvoering, onderdeel Overhead.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf