Programma 2023


In 2023 worden de wegen en fiets- en wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht. Daarnaast staan de onderstaande projecten voor 2023 op de planning.

Koningin Wilhelminalaan

Engineering wordt uitgevoerd in 2022. De uitvoering staat gepland voor 2023. In dit project wordt de weg planmatig onderhouden. Daarbij worden de mogelijkheden uit het Mobiliteitsplan meenemen in het ontwerp. Ook wordt onderzocht hoe de openbare ruimte klimaat robuust ingericht kan worden. De beplanting wordt vervangen en eventueel vindt er herplant van de bomen plaats.

Sluisplein

Integrale herinrichting na de uitbreiding van de supermarkt Jumbo. Het gebied wordt opnieuw ingericht, de zwevende riolering wordt vervangen, openbare verlichting masten worden vervangen en armaturen verled.

Dijkverbeteringsplannen Waternet

In samenwerking met Waternet is begonnen met de voorbereiding van het dijkverbeteringsplan. Hierbij worden de dijken van de Binnenweg, de Rondehoep West, Waver en Rondehoep Oost getoetst op stabiliteit en hoogte. Daar waar de dijk te laag zal zijn moet deze worden opgehoogd. Dit betekent dat de bestaande weg in principe verwijderd wordt waarna de dijk wordt opgehoogd en tenslotte een nieuwe weg wordt aangebracht. Voor de Binnenweg is de scope bekend. Eind 2022 is de scope van de gehele Ronde Hoep bekend en worden deze verder uitgewerkt voor de uitvoering. In de loop van 2023 is de gehele scope van dit project duidelijk en daarmee ook of het geraamde budget wat nu op de begroting staat toereikend zal zijn.

Meidoornstraat

De weg wordt integraal vervangen, opnieuw ingericht en krijgt nieuwe bestratingsmaterialen. De weg wordt klimaat robuust ingericht. Het bestaande riool wordt vervangen. De bestaande bomen blijven gehandhaafd, een groot deel van de beplanting wordt vervangen en gazons worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Armaturen worden vervangen door Led.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf