Wat mag het kosten?

Onderwijs

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.269

1.211

1.250

1.171

1.171

1.325

Baten

144

139

168

119

119

119

Saldo baten en lasten

-1.124

-1.073

-1.083

-1.053

-1.053

-1.206

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

259

260

246

246

246

246

Saldo reserves

259

260

246

246

246

246

Saldo

-865

-813

-837

-807

-807

-961

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn aan de lasten- en aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf