Afvalstoffenheffing

Diftar is ingevoerd per 1 januari 2022.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt aangepast om te bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit, in beginsel, geen begrotingsresultaat.

Voor 2023 is het tarief voor afvalverwijdering per huishouden, onder voorbehoud van definitieve vaststelling door de gemeenteraad in december 2022, als volgt: er wordt uitgegaan van een basis (vast) tarief van € 279,83 (2022: € 256,98) per huishouden en een variabel tarief van € 0,525 (2022: € 0,50) per aanbieding. Het tarief is opgehoogd met € 10 naast de 5% prijsindexatie om te komen tot kostendekkende tarieven. Het gemiddelde tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel wordt dan in 2023 € 347,56 (2022: € 321,48) en voor een éénpersoonshuishouden wordt het tarief dan in 2023 € 307,13 (2022: € 282,98).

De vaststelling van de tarieven wordt via aparte verordeningen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De vaststelling zal plaatsvinden na vaststelling van deze begroting.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf