Stand van zaken

In 2018 is het Gemeentelijk Rioleringsplan voor vier jaar vastgesteld, binnen de planperiode wordt invulling gegeven aan de ambities zoals beschreven in dit document.

De wettelijke verplichting voor een Gemeentelijk Rioleringsplan vervalt. De omgevingswet biedt de mogelijkheid om een gemeentelijk rioleringsprogramma op te stellen. In 2023 komt er een voorstel in de vorm van een Programma Water en Riolering over hoe om te gaan met het vastleggen van de gemeentelijke ambities met betrekking tot de gemeentelijk zorgplichten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf