Stand van zaken

De focus voor de komende jaren ligt op het vervangen van de minder energie-efficiënte woonstraatverlichting voor een LED variant. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO2 arme gemeente. Deze opgave is opgenomen in het effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VerkeersRegelInstallaties 2019-2028.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf