Stafbureau Duo+

In het Stafbureau Duo+ zijn meerdere disciplines samengevoegd waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/Chief information and security officer (Ciso) functies, Inkoop als ook de Verbijzonderde Interne Controle functie.

De informatieveiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe en als gevolg daarvan ook de eisen waaraan we dienen te voldoen. Het vereist dat de benodigde expertise ontwikkeld dient te worden en dat er invulling gegeven kan worden aan het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden. We noemen in dit kader: doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie, wederkerige verbinding maken met de DUO-organisaties, uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse. De resultaten leggen we vast, we rapporteren hierover zodat de resultaten een impuls kunnen zijn voor het aanbrengen van verbeteringen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf