Programma 2023

In 2023 worden de wegen en fiets- en wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht.

Hoger Einde-Noord
Het Hoger Einde-Noord is in het wegenbeheerplan opgenomen en wordt door middel van participatie met de bewoners worden voorbereid. Daar waar mogelijk worden de wensen van de bewoners meegenomen en het Hoger Einde-Noord en kan na de dijkophoging van de Binnenweg opnieuw worden ingericht.

Dijkverbeteringsplannen Waternet
In samenwerking met Waternet is begonnen met de voorbereiding van het dijkverbeteringsplan. Hierbij worden de dijken van de Binnenweg, de Ronde hoep West, Waver en Rond hoep Oost getoetst op stabiliteit en hoogte. Daar waar de dijk te laag zal zijn moet deze worden opgehoogd. Dit betekent dat de bestaande weg in principe verwijderd wordt waarna de dijk wordt opgehoogd en tenslotte een nieuwe weg wordt aangebracht. Voor de Binnenweg is de scope bekend,  eind 2022 is de scope van de gehele Ronde hoep bekend en worden deze verder uitgewerkt voor de uitvoering. In de loop van 2023 zal de gehele scope van dit project duidelijk zijn en daarmee ook of het geraamde budget wat nu op de begroting staat toereikend zal zijn.

Amstelweg
Deze wordt in zijn geheel vervangen en een groot deel van de Amstelzijweg wordt voorzien van een nieuwe deklaag.

Weginspectie
Alle wegen in de gemeente Ouder-Amstel worden volgens de CROW publicatie 146 visueel geïnspecteerd. Deze inspectie wordt geanalyseerd en de meerjaren planning wegen wordt hierbij aangepast en als de inspectie hiertoe aanleiding geeft worden de planjaren voor al ingepland wegen gewijzigd.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf