Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is belastingplichtig voor de VPB als het gaat om ondernemingsactiviteiten die zij uitvoert. Op basis van de huidige uitgangspunten is de verwachting dat de te betalen VPB over 2023 € 0 zal zijn.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf