Duo+

In de jaarrekening 2021 van Duo+ is een geactualiseerd overzicht van de geïnventariseerde risico's voor Duo+ opgenomen. Het weerstandsvermogen binnen Duo+ is zeer beperkt, als zich er een risico voordoet wordt er een beroep gedaan op de DUO-gemeenten. Rekening houdend met een gemiddelde kans wordt het totale risico van Duo+ ingeschat op € 630.000.

Het risicobedrag voor onze gemeente ramen we op circa € 200.000, klasse 3, kans 50%, incidenteel, derhalve € 100.000.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf