Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De programma’s vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Elk programma is een samenhangende verzameling van thema's, activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten en doelstellingen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf