Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Stimuleren toerisme

Doelstellingen

De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden.

 • In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten.

 • Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern.

 • Ondernemerschap en aanbod bundelen waarbij nieuwe/bestaande initiatieven worden gestimuleerd.

 • Het doorontwikkelen van de toeristische- en recreatieve website, om bestaand en toekomstig aanbod te bundelen en de bezoeker te laten zien wat er in Ouder-Amstel en omgeving te beleven is.

Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.

 • Het uitnutten van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.

 • Historische waarde en lokale samenwerking versterken.

 • Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.

Speerpunt: Versterken van Voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstellingen

Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers

 • Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen.

 • Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern.

 • Stimuleren van het organiserend vermogen voor ondernemers door het op verzoek faciliteren van een BIZ (Bedrijven Investeringszone) of ondernemersfonds.

Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand

 • Monitoren gevolgen coronacrisis, schuldhulpverlening organiseren.

 • Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht.

 • Standplaatsenbeleid tarifering en precarioverordening realiseren in 2023/2024.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf