Balans

Activa

Begroting 2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Vaste activa:

Immateriële vaste activa

108

108

108

108

108

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

108

108

108

108

108

Materiële vaste activa

24.700

29.628

38.078

39.789

49.855

Investeringen economisch nut

19.251

22.004

29.184

30.237

39.782

Investeringen maatschappelijk nut

5.449

7.624

8.894

9.552

10.073

Financiële vaste activa

3.558

3.418

3.277

3.137

2.997

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

12

12

12

12

12

- Leningen

246

222

197

173

148

Overige langlopende leningen u/g

3.300

3.184

3.068

2.952

2.837

Totaal Vaste activa

28.366

33.154

41.463

43.034

52.960

Vlottende activa:

Bouwgrondexploitatie

-

-

-

-

-

Voorzieningen exploitatierisico's

-

-

-

-

-

Totaal Vlottende activa

-

-

-

-

Totaal Activa

28.366

33.154

41.463

43.034

52.960

Passiva

Begroting 2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Vaste passiva:

Eigen vermogen

13.823

13.454

12.536

12.178

11.359

Algemene reserves

2.000

2.000

2.001

2.001

2.001

Bestemmingsreserves

11.823

11.454

10.535

10.177

9.358

Voorzieningen

13.015

12.467

12.012

11.604

11.250

Voorzieningen

13.015

12.467

12.012

11.604

11.250

Vaste leningen

-

-

-

-

-

Vaste leningen

Totaal Vaste passiva

26.838

25.921

24.548

23.782

22.609

Vlottende passiva:

Financieringsbehoefte

1.528

7.233

16.915

19.252

30.351

Totaal Vlottende passiva

1.528

7.233

16.915

19.252

30.351

Totaal Passiva

28.366

33.154

41.463

43.034

52.960

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf