Nieuwe grondexploitaties

Gekeken gaat worden naar de ontwikkeling van een aantal kleinere locaties binnen de gemeente, welke de gemeente in eigendom heeft. Afhankelijk van de te volgen ontwikkelstrategie betreft het grondverkoop in de huidige staat of het tot ontwikkeling brengen en uitgeven van bouwkavels. Indien de keuze valt op het laatste zullen het kleine grondexploitaties worden. Het betreffen drie kavels in Ouderkerk aan de Amstel (kavel Aart van der Neerweg, Diedrick van Haarlemstraat en hoekperceel Polderweg/Schoolweg).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf