Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (alleen het tarief van de eerste hond).

Kwijtscheldingen
Jaar

Aantal
kwijtscheldings-
verzoeken

Aantal
meerjarige
kwijtscheldingen

Totaal aantal
kwijtscheldings-
verzoeken

2017

88

173

261

2018

69

184

253

2019

67

208

275

2020

82

209

291

2021

87

189

276

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf