Belastingdruk 2023

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2023 in vergelijking met die van 2022 voor een ‘gemiddelde woning’ in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van alle voorgestelde tarieven.

Eigen woning/ Meerpersoonshuishouden

Rekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Gemiddelde woningwaarde per 1-1 voorgaand jaar

467.000

497.000

564.000

Gemeentelijke belastingen:

OZB

323,63

344,42

440,48

Rioolheffing

258,01

261,62

153,28

Afvalstoffenheffing

310,21

321,48

347,56

Totaal lasten

891,85

927,52

941,32

De toename van de lasten in 2023 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden, bedraagt hiermee € 13,80. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2022 van circa 1,5 %.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf