Precariobelasting

We stellen in 2023 de heffing van precariobelasting in. Precariobelasting is een zuivere belasting waarvan de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente vloeit. Ze kan geheven worden op basis van artikel 228 van de Gemeentewet ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Geen belasting kan worden geheven ter zake van:

  • a.de infrastructuur, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Drinkwaterwet;

  • b.een net als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

  • c.een gastransportnet als bedoeld in artikel 39a van de Gaswet, of

  • d.werken als bedoeld in artikel 38 van de Warmtewet.

De invoering van precariobelasting zal invoeringskosten met zich meebrengen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf