Kans op het optreden van een risico

Zodra bepaald is waar risico’s worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico’s zich zullen voordoen.

Klasse

Kans

Frequentie

Risico kans

1

Onwaarschijnlijk

< 1 keer per 10 jaar

10%

2

Mogelijk

1 keer per 5 - 10 jaar

30%

3

Komt geregeld voor

1 keer per 2 - 5 jaar

50%

4

Waarschijnlijk

1 keer per 1 - 2 jaar

70%

5

Vrijwel zeker

> 1 keer per jaar

90%

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 20%.

Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een op de actuele risico’s gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf