Programma's

In de programma's staan de activiteiten voor het komende jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken die relevant zijn in dit domein. Wijzigingen in de baten of lasten in 2023 ten opzichte van 2022, en welke groter zijn dan € 75.000, worden toegelicht. In de programma-indeling zijn per dit jaar vier programma´s opgenomen; Sociaal, Ruimte, Gebiedsontwikkeling en Bedrijfsvoering. Op deze wijze sluit de begroting aan op de inrichting van de organisatie. De activiteiten omtrent gebiedsontwikkeling zijn niet langer onderdeel van Ruimte maar ondergebracht in een apart programma. Het programma bedrijfsvoering bevat de directe dienstverlening aan de burger (bevolkingszaken), bestuur en communicatie als ook overhead en de algemene dekkingsmiddelen. De vier programma's vormen samen het programmaplan en geven alle budgetten van de begroting weer.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf