OZB-belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm

Om te bepalen hoe hoog de onbenutte belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen woningen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen.

In de artikel 12-normering wordt 0,1729%; (dit percentage is opgenomen in de mei-circulaire 2022, bladzijde 143) als OZB-percentage woningen opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2023 0,0781%. Het verschil van 0,0948% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente (€ 3.676.510.000) en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2023, levert dat voor de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen van € 3.485.000.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf