Rubricering risico's

Risico’s kunnen ingedeeld worden naar kans op het voorkomen van het risico en het verwachte financiële gevolg als het zich voordoet. Deze indeling geeft richting aan de benodigde actie die hier mee samenhangt. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat.

Kans op een risico

Financieel gevolg

Benodigde actie

Klein

Klein

Geen

Klein

Groot

Bijzondere aandacht

Groot

Klein

Frequentie verlagen

Groot

Groot

Vermijden

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf