Programma 2023

Er wordt een Effect gestuurd Beheerplan Groen vastgesteld. Dit beheerplan biedt handvatten en kaders voor een doelmatig en effectgestuurd beheer voor nieuwe en bestaande groenvoorzieningen in Ouder-Amstel. De richtlijnen uit de IBOR worden uitgewerkt naar concrete doelen en beheermaatregelen. Ook worden in dit beheerplan de kosten die deze maatregelen met zich mee brengen beschreven.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf