Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellend document

  • Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen

  • Detailhandelstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel

  • Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013

  • Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018

  • Visie op hotels en leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen

  • Visie op recreatie en toerisme in Ouder-Amstel 2035

  • Economische Agenda Amstelland-Meerlanden

  • Samenwerkingsafspraken MRA

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf