Entrada

De locatie Entrada is momenteel een kantorengebied. Ouder-Amstel heeft de ambitie om met de grondeigenaren dit gebied te transformeren naar een woongebied. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol door te toetsen of planproducten voldoen aan de vastgestelde kaders van de gemeente.

In 2022 is door de ontwikkelaar gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Entrada. Het is niet haalbaar dit proces in 2022 af te ronden, dus ook in 2023 worden door de gemeente nog kosten gemaakt voor dit plan. Dat zit dus met name in ambtelijke uren.

Het stedenbouwkundig plan is, na inspraak en vaststelling, de basis voor verdere juridisch-planologische procedure(s). Met deze procedure zal eind 2023 gestart worden, mits eerst een anterieure overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf