Algemeen

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. De enige twee grondexploitaties zijn in 2020 afgesloten en vallen daarmee buiten deze begroting. Wel is er de gebiedsontwikkeling waarin de gemeente faciliterend optreedt binnen de vastgestelde beleidskaders per ontwikkelgebied. Dit is beschreven in het programma gebiedontwikkeling en daar is ook het financiele overzicht opgenomen.

Daarnaast zijn binnen de gemeente kleinere initiatieven en ruimtelijke projecten waar aan wordt gewerkt. Voor zover er geen concrete overeenkomsten zijn met ontwikkelende partijen mag nog geen rekening gehouden worden met de mogelijke, in de toekomst, te ontvangen baten binnen deze kleinere projecten. De kosten van deze kleinere projecten worden, voor zover er geen directe baten tegenover staan, ten laste van het resultaat gebracht. De verwachting is dat tenminste een deel van deze kosten op termijn alsnog verhaald kan worden op de ontwikkelende partijen.

Grondbeleid en projecten
bedrag x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten:

De Nieuwe Kern

2.128

1.554

1.734

1.630

Werkstad

1.050

1.052

956

881

Uitvoering projecten

161

161

161

161

Entrada

310

308

212

192

Centrumplan

-

35

35

35

Overige projecten

60

117

123

102

Totaal lasten

3.708

3.226

3.220

3.000

Baten:

De Nieuwe Kern

2.028

1.354

1.534

1.430

Werkstad

902

921

851

752

Uitvoering projecten

38

40

36

36

Entrada

310

308

448

330

Centrumplan

-

-

-

-

Overige projecten

-

-

-

-

Totaal baten

3.278

2.623

2.869

2.548

Saldo

430

603

351

453

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf