Wat mag het kosten?

Bestuur en communicatie

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.157

1.424

1.428

1.386

1.332

1.412

Baten

-

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-1.157

-1.424

-1.428

-1.386

-1.332

-1.412

Toevoegingen aan reserves

360

872

210

210

210

210

Onttrekkingen aan reserves

469

828

331

589

88

242

Saldo reserves

109

-43

121

379

-122

32

Saldo

-1.048

-1.468

-1.307

-1.007

-1.454

-1.380

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN
De afwijking ten opzichte van 2022 is minimaal en onder de € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.

BATEN
De afwijking ten opzichte van 2022 is minimaal en onder de € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.

De toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves zijn bij de reservers toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf