Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

De vertegenwoordiger in de regioraad vanuit Ouder-Amstel is raadslid mw R. Lotterman-Smit.

Deelnemers:

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

  1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor;

  2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’ (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling).

Relatie met het programma:

Ruimte

Ontwikkelingen 2022:

De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst.

De programmabegroting 2020-2023 en Investerings-agenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen.

Risico's:

De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraag) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities aansluiten.

Vervoerregio Amsterdam Amstelland

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Concept Begroting 2023

-

119.979

-

2022

Begroting 2022

-

87.906

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf