Liquiditeitsrisico

Voor het beheersen van de liquiditeitsrisico’s worden met enige regelmaat beperkte liquiditeitsprognoses opgesteld. Deze prognoses worden onder andere gebruikt om tussentijds te kunnen bepalen in hoeverre de in de begroting geraamde rentebaten aanpassing behoeft en of er een noodzaak is tot het aantrekken van geldleningen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf