Afvalstoffenheffing

Het restafval van Ouder-Amstel wordt nagescheiden en thermisch verwerkt door het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam (AEB). De huidige overeenkomst met Ouder-Amstel eindigt op 31-12-2022. Deze overeenkomst is conformde overeenkomst eenmalig verlengd tot eind 2023. Ouder-Amstel sluit nu aan bij de aanbestedingsprocedure van de gemeente Amsterdam om gezamenlijk een contract af tesluiten met een nieuwe afvalverwerker. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prijs voor verwerking van huishoudelijk afval vanaf 2024 zal stijgen. Ook kan transport naar een andere locatie, met daardoor de noodzaak tot op en overslag, extra kosten opleveren. Dit zal op termijn zijn weerslag hebben op de afvalstoffenheffing.

Het risicobedrag is € 67.000 per jaar, klasse 3, 50% kans, structureel.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf