Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Vestigingsplaats:

’s-Gravenhage

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang:

4.914 aandelen à € 2,50

Deelnemers:

De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Relatie met het programma:

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Ontwikkelingen 2023:

Er hebben zich in de afgelopen jaren geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG heeft en deze verwachten we ook niet ten aanzien van 2023 en de volgende jaren.

Risico's:

Geen.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:

Jaarrekening 2021

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Jaarrekening 2021

5.062

143.995

236

2022

Jaarrekening 2020

5.097

155.262

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf