Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud
bedrag x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Bruggen en viaducten

160

198

205

435

Gebouwen

603

1.670

290

574

Openbare verlichting

38

41

44

148

Plantsoenen

360

110

110

75

Riolering

87

87

87

87

Water

20

20

20

20

Wegen

401

233

803

847

Totaal planmatig onderhoud

1.668

2.359

1.560

2.186

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf