Investeringen openbare ruimte

Investeringen openbare ruimte
bedrag x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Bruggen en viaducten

52

51

-

-

Gebouwen

81

7.000

-

9.255

Inventaris

-

-

-

-

Plantsoenen

-

-

-

-

Riolering

3.931

1.495

1.495

1.495

Speelplekken

85

70

70

-

Sportvelden

-

-

402

-

Openbare verlichting

100

100

100

100

Wegen

1.161

1.373

782

782

Totaal investeringen openbare ruimte

5.410

10.089

2.849

11.632

Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2023, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf