Dagelijks onderhoud

Op alle objecten wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud
bedrag x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begraafplaatsen

3

4

3

3

Bruggen en viaducten

115

115

115

115

Gebouwen

430

400

418

446

Openbare verlichting

82

82

82

82

Plantsoenen

326

326

379

885

Riolering

522

618

664

684

Speelplekken

59

65

70

74

Sportvelden

224

199

199

212

Water

20

20

20

20

Wegen

605

605

663

663

Totaal exploitatie dagelijks onderhoud

2.387

2.435

2.611

3.184

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf