Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves
bedrag x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Dotaties reserves (lasten programma's)

Reserve Groot Planmatig Onderhoud (inclusief groen)

877

877

877

877

Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis

-

-

-

-

Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool

-

-

-

-

Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw

-

-

-

-

Totaal dotaties reserves

877

877

877

877

Onttrekkingen reserves (baten programma's)

Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis

276

276

16

Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool

116

116

116

116

Reserve Groot Planmatig Onderhoud

744

599

1.179

1.544

Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw

130

130

130

130

Totaal onttrekkingen reserves

1.265

1.120

1.441

1.789

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf