Reserves

Omschrijving

Begin-stand

dotatie

onttrek-king

2023

dotatie

onttrek-king

2024

dotatie

onttrek-king

2025

dotatie

onttrek-king

2026

Algemene reserve

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

Algemene reserves

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

Reserve centrumplan

100

-

-

100

-

35

65

-

35

31

-

31

-

Reserve Cultuurfonds

24

-

24

-

24

-

24

-

24

Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw

4.808

-

130

4.678

-

130

4.548

-

130

4.418

-

130

4.289

Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool

3.500

-

116

3.384

-

116

3.268

-

116

3.152

-

116

3.036

Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis

568

-

276

292

-

276

16

-

16

-

-

-

-

Reserve Groot Planmatig Onderhoud

1.486

877

744

1.619

877

599

1.897

877

1.179

1.594

877

1.544

927

Reserve Inventaris

297

60

23

334

60

23

371

60

23

408

60

23

445

Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen

746

150

238

658

150

807

1

150

150

1

150

150

1

Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten

331

119

149

302

150

170

282

387

183

486

286

198

573

Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn.

52

-

52

-

52

-

52

-

52

Reserve SLOK

11

-

11

-

11

-

11

-

11

Bestemmingsreserves

11.922

1.206

1.675

11.453

1.236

2.156

10.533

1.474

1.832

10.176

1.372

2.192

9.357

Saldo Reserves

13.922

1.206

1.675

13.453

1.236

2.156

12.533

1.474

1.832

12.176

1.372

2.192

11.357

De Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten wordt verplaatst naar het programma Gebiedsontwikkeling en de tenaamstelling van deze reserve wijzigt naar Reserve gebiedsontwikkeling. Dit is opgenomen in de raadsbesluitvorming ter vaststelling.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf